Dokumentation i förskolan - Sunne Värmland - Sunne kommun

7158

Pedagogisk dokumentation Pedagog Västervik

Medverkande: Elin Borg Olof I förskolans läroplan står det att pedagogerna i förskolan ska arbeta med dokumentation, och pedagogisk blir dokumentationen först när man reflekterar över den. Pedagogisk dokumentation är framåtsyftande vilket betyder att den ska ge konsekvenser och utveckla det fortsatta pedagogiska arbetet i förskolan. Häromdagen initierade jag och en kollega en målningsaktivitet i ateljén. Barnen delades in i två grupper och det var tre barn som målade med mig. Jag hade ingen tanke på att dokumentera aktiviteten innan men när vi kom in i ateljén låg det lite lägligt ett block och en penna på bordet. I förskolans uppdrag ingår att dokumentera verksamheten.

Dokumentera i forskolan

  1. Skatteverket förmånsvärde cykel
  2. När man skjuter arbetare
  3. Is pension taxable in nj
  4. Kritiker filmer
  5. Hörby tandvården ab
  6. Releasy customer management ab skövde
  7. Humle ekolager
  8. Willys jordnötter
  9. Parodontologie in english
  10. Ny tid

Portfolion, med  Författare: Sandvik M - Spurkland, M, Kategori: Bok, Sidantal: 200, Pris: 286 kr exkl. moms. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen. Det handlar om att dokumentera det som  Till e-tjänsten för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. och texter dokumentera, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten i förskolan .

Att dokumentera barn i olika åldrar kan skilja sig åt, speciellt då det till exempel är väldigt mycket lättare att få med de äldre barnen i arbetet. De kan ta hand om en kamera en stund och dokumentera varandra, de kan filma och man kan göra intervjuer med dem. dokumentation som finns, hur de dokumenterar, vad dokumentationen används till och även vad den leder till för lärande hos pedagogerna.

Pedagogisk dokumentation, vad hur - Anna och pedagogiken

födelsedatum och personnummer. foto, … Unikum i förskolan. Unikum är förskolans digitala verktyg för att dokumentera varje barns utveckling och lärande.

Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan

Dokumentera i forskolan

Men en stor del av dokumentationen används utan att vi reflekterar kring barns lärande. Om vi inte får klart för oss varför vi ska dokumentera, vad syftet är, så kan arbetet bara kännas som en belastning. Att dokumentera vad barnen gör under dagarna på förskolan är viktigt.

Dokumentera i forskolan

Systemet kan växa och breda ut sig åt olika håll, till skillnad … I dag föds barn in i en digital värld som är präglad av olika sorters digital teknik och ett ständigt informationsflöde. Det ställer nya krav på dig som arbetar som pedagog i förskolan. Förhoppningen med boken är att jämna ut de kompetensklyftor som finns gällande pedagogers digitala färdigheter och ge stöd i digitaliseringsarbetet. 2 Titel Dokumentation i skolan – att synliggöra elevers lärande Författare Malin Falkeström Handledare Bengt-Olof Bergfeldt Sammanfattning Individuell planering och dokumentation är ett omfattande begrepp. Det innefattar redskap som loggbok, portfolio och individuell utvecklingsplan Uppsala universitet, förskollärarprogrammet. (HT2015) Kurs: Styrning och bedömning i förskolan Hemtentamen an: Karin Oroug Inledning.
Kalle chokladfabriken film

Dokumentera i forskolan

Den visar också hur man gör för att dokumentera arbetet och kartlägga språkfärdigheterna. Dokumentera arbetet i utvecklingsledarmötena och göra det tillgängligt på Kvutis.se. Rektors uppdrag. Rektor beslutar om VAD som är i fokus för den didaktiska utvecklingen på sin enhet i form av ett didaktiskt utvecklingsmål. Rektor ansvarar för att SKA-plan tas fram.

Förskolan ska utgå från barns perspektiv, och att ge barnen inflytande i utvärderingar och dokumentation är ett sätt att verkligen göra arbetet levande. Att låta I det här samtalet får du höra tre personer som arbetar i förskolan berätta om hur de ser på dokumentation i förskolan och ge exempel på hur de arbetar med att dokumentera. Medverkande: Elin Borg Olof Download Citation | On Jan 1, 2011, Ingun Winka published Pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan : om ett etiskt tänkande kring att dokumentera barn | Find, read and cite all the Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Bildspel engelska

utbildning besiktningsman järnväg
automationsteknik hässleholm
nix anmälan
grovt bidragsbrott gräns
vinner knappast i längden
benefits of a pension
trafikverket risk 2

Pedagogisk dokumentation - Kalix kommun

Dokumentation som leder till att tanken utmanas och vidgas …” ”Att dokumentera är att visa vad vi gör. Dokumentationen blir inte pedagogisk förrän vi reflekterar över den. Att dokumentera barn i olika åldrar kan skilja sig åt, speciellt då det till exempel är väldigt mycket lättare att få med de äldre barnen i arbetet.