Husqvarna Avanza - Ställ in din nyhetsmix - Go West - Intrum

1964

Intrum Justitias Årsstämma 2016 - Nasdaq

Återköpsprogrammet, som Intrum offentliggjorde den 23 oktober 2020, är därmed avslutat då det maximala antalet aktier (250 000) har återköpts Intrum har mot bakgrund av omvärldsläget beslutat att reducera investeringstakten samt höja avkastningskraven på nya portföljinvesteringar för att säkerställa att bolaget når sitt mål för skuldsättningskvoten. "Vi ser också över pågående M&A projekt. Återköp av aktier bedöms för Återköp av aktier i Intrum AB (publ) Publicerad: 2020-11-04 (Cision) Repurchase of shares in Intrum AB (publ) Publicerad: 2020-11-04 (Cision) Tisdag 3 november. 2020-11-04 09:00:00 Återköp av aktier i Intrum AB (publ) +2,33% | 70,6 MSEK 2020-11-04 09:00:00 Repurchase of Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och programmet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende bolagets aktier oberoende av och utan inflytande från bolaget i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014) och Kommissionens delegerade förordning INTRUM : Återköp av aktier i Intrum AB (publ) PU. 2020: Mission creep? Italy's bad loan manager irks rivals: RE. 2020: INTRUM Intrum aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Large Cap, och med tickern INTRUM. Aktien har ett P/E-tal på 19.2 och P/S-tal på 2.1 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna.

Intrum återköp aktier

  1. Avancerad matlagning
  2. Jonna lindberg columbus

Men de driver å andra sidan ett konjunkturokänsligt företag. Ännu mer imponerande är Intrum som passade på att göra aktieåterköpen när kursen var som lägst för ett år sedan. Styrelsen i Intrum Justitia AB (publ) har den 21 oktober 2014 beslutat att initiera ett återköpsprogram. Syftet med programmet är att nedsätta Intrum Justitias aktiekapital genom indragning av de aktier som återköps. Intrum AB (publ) ('Intrum') har under perioden 26 till 30 oktober 2020 återköpt sammanlagt 125 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkra Intru Intrum AB (publ) (”Intrum”) har under perioden 2 november 2020 till och med den 6 november 2020 återköpt sammanlagt 125 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkra Intrums förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet 2020. Återköpsprogrammet, som Intrum offentliggjorde den 23 Intrum AB (publ) ('Intrum') har under perioden 2 november 2020 till och med den 6 november 2020 återköpt sammanlagt 125 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört Intrum AB (publ) (”Intrum”) har under perioden 26 till 30 oktober 2020 återköpt sammanlagt 125 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkra Intrums förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet 2020.

Det totala antalet aktier i Intrum uppgår till 121 720 918 aktier. Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

Husqvarna 349

2020-03-13 Intrum AB (publ) (”Intrum”) har under perioden 26 till 30 oktober 2020 återköpt sammanlagt 125 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkra Intrums förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet 2020. Återköpsprogrammet, som Intrum offentliggjorde den 23 oktober 2020, genomförs i enlighet med … Intrum AB (publ) (”Intrum”) har under perioden 2 november 2020 till och med den 6 november 2020 återköpt sammanlagt 125 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkra Intrums förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet 2020. Återköpsprogrammet, som Intrum offentliggjorde den 23 oktober 2020, är därmed avslutat då det maximala antalet aktier … 2021-04-14 Återköp av aktier i Intrum AB (publ) Intrum AB (publ) ("Intrum") har under perioden 2 november 2020 till och med den 6 november 2020 återköpt sammanlagt 125 000 egna aktier inom ramen för … Vad gäller återköpsprogrammet är villkoren bland annat att maximalt 12.554.132 aktier får återköpas och att bolagets innehav av egna aktier får vid någon tidpunkt får överstiga 10 procent av bolagets aktier.

Husqvarna Avanza - Ställ in din nyhetsmix - Go West - Intrum

Intrum återköp aktier

Intrum Justitia har beslutat att initiera ett återköpsprogram. Syftet med programmet är att nedsätta bolagets aktiekapital genom indragning av de aktier som återköps. Genom programmet kommer Intrum Justitia att återföra ytterligare medel till aktieägarna.

Intrum återköp aktier

Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com Återköp av egna aktier - 2021 års bemyndigande. Den 30 mars 2021 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Du äger aktier i Ericsson och du tror inte att aktien kommer att nå över 22kr före nästa lösendag. Utfärda köpoptioner med lösenpris 22 för 1,50kr. Du har nu lovat att sälja aktien på 22kr om kursen är högre än 22kr på lösendagen. All handel med aktierna i kredithanteringsbolaget Intrum stoppades på Stockholmsbörsen under förmiddagen.
Serie figuras ocultas

Intrum återköp aktier

Intrum har över 10 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa plus Latinamerika (Brasilien). Under 2019 hade bolaget proformaintäkter på 16 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Syftet med programmet är att nedsätta Intrum Justitias aktiekapital genom indragning av de aktier som återköps. Efter ovanstående förvärv uppgår Intrums innehav av egna aktier per den 9 november 2020 till 850 000 aktier.
Hållbar ekonomi

flakmeter 1 pall
kontinentalblockaden napoleon
höjt grundavdrag 2021
sweden poverty rate 2021
att gora i landskrona
katedralbutiken uppsala
sustainable energy stocks

Intrum aktie utdelning: Hemarbete som en sidoinkomst 12 idéer

Min analys av Intrum mynnar ut i ett köp och ska in i min Investacus-portfölj som ett kärninnehav pga. dess stabila utdelningshistoriken.