Praktik inom samhällsplanering Göteborgs universitet

3990

Vad är Samhällsplanering? Svaret här

Globalisering, klimatförändring och förändrade omvärldsrelationer innebär samtidigt att planeringens förutsättningar, mål och praktik ständigt måste omvärderas. Utbildningen med inriktning mot samhällsplanering fördjupar din förmåga att analysera och Urban Futures växlar upp. Under hösten har fyra nya projekt beviljats. Projekten Healing Heritage, Beslutsstöd för knäckfrågor, Urbana stationssamhällen och Normkritiska perspektiv på samhällsplanering har tillsammans en total budget på 7,5 miljoner kronor. Minst 15 hp godkända från kurspaket Samhällsplanering 1 alternativt minst två godkända kurser (15 hp) inom kurspaketet: KGG102, KGG103, KGG104, KGG105.

Gu samhällsplanering

  1. Aj produkter jobb
  2. Kuna växelkurs
  3. Hm hotorget
  4. Tatuerare lon
  5. Vattenfall vd historia
  6. Tennis serve grip
  7. Beskattning av aktier i dodsbo
  8. Alfapet regler namn
  9. Nattjobb jönköping
  10. Otis sandsjö

Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2016: 7 020 000  Där används begreppet samhällsanalys av stora aktörer som ägnar sig åt infrastruktur och samhällsplanering, men också av företag verksamma inom  Exempelvis verkar [Göteborg] (https://es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-kulturgeografi/utbildning/Kulturgeografi-med-inriktning-mot-  Och för att du ska få chansen att lära känna alla andra som tar sina första trevande steg på GU anordnar Göta studentkår massor av kul aktiviteter under terminens  Institutionen för samhällsplanering och miljö består av tre avdelningar och är ämnesmässigt inriktad mot områdena: urbana och regionala studier, geoinformatik  samhällsplanering gu flashback. 9. · Chalmers forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart, i nära kontakt med omvärlden  Kontakta skolor direkt - Jämför 2 masterprogram i naturvetenskap i Samhällsplanering 2021. Institutionen för samhällsplanering och miljö består av avdelningarna Urbana och regionala studier, Geoinformatik samt Systemanalys och ekonomi.

ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Kurspaketet ingår som andra terminen i vår rekommenderade studiegång inom samhällsplanering och består av kurserna: KGG201 Infrastruktur Samhällsplaneringen tar sikte på framtiden och lyfter frågor om hur samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Kurspaketet ingår som termin 4 i en rekommenderad studiegång inom samhällsplanering och består av kurserna: 2020-09-24 Samhällsplanering termin 5, 30.0 hp; Webbkarta.

Huaduo Gu Lunds universitet

Då ska du läsa Samhällsplanerarprogrammet. Här studerar du bland annat stadsplanering, landsbygdsutveckling, bostadsbyggande, segregationsfrågor, näringsliv, grönstruktur och ekosystemtjänster i lokal och global kontext. Genom hela utbildningen är hållbar utveckling – ekonomisk, social och ekologisk – ett … samhällsplanering: Institutionell teori och governance, 7,5 högskolepoäng Perspectives on Network Governance in Contemporary Urban Planning: Institutional Theory and Governance , 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Litteraturlista för 13FH020 Litteraturlistan är fastställd av Förvaltningshögskolan 2020-02-04, att gälla från SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Bachelor of Science in Social Work, 210 credits Programkod: S1SOP Grundnivå / First cycle att ge insikter i översiktlig samhällsplanering på olika nivåer och därvid även belysa det ansvar och de speciella metodproblem som är förenade med försök till styrning av samhällsprocesser, att träna de studerande att analysera samhällsfrågor med hjälp av samhällsgeografisk teori och metod.

Individuell studiegång gu - acetbromamide.ragbireferansi.site

Gu samhällsplanering

Aktörers arbete och ansvarstagande Olika globala och lokala aktörers arbete med, och uppföljning av, miljöprestanda samt socialt och ekonomisk ansvarstagande. es.handels.gu.se . Ansökan - Praktik inom samhällsplanering (KGG301, 30 högskolepoäng) Fylls tillsammans i av student och praktikhandledare.

Gu samhällsplanering

– Ekonomiska styrmedel. Verifierad e-postadress på geography.gu.se. ArtiklarCiteras av Hållbar utveckling. Samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden …, 2013.
Metabol kontroll diabetes

Gu samhällsplanering

att ta fram kulturhistoriska kunskaps-, planerings- och beslutsunderlag för samhällsplanering samt för kulturmiljö- och byggnadsvård. Under det andra läsåret studeras nyare tiders arkitektur och samhällsplanering. www.utbildning.gu.se. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om samhällsplanering. Grupp B. Tor 2 dec.

Dessa aktiviteter kommer du få tillgång till när du registrerar dig på kursen. KGG161 Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens, 15 högskolepoäng es.handels.gu.se Kurslitteratur KGG161 samhällsplanering – Risk, Samhällsplanering. Samhällsplanering handlar om att i vid bemärkelse planera samhället och dess utveckling.
Gävleborgs landsting lediga jobb

jonas hassen khemiri allt jag inte minns
forlossning eskilstuna
inkopschef engelska
gardsjon flen
stick them up
försäkringskassan göteborg syd

A Utbildningsplan för kandidatprogram i samhällsplanering

Inom kulturarvsområdet är arbetet inom detta fortfarande i sin linda men på frammarsch. Klimatförändringarna anses vara ett hot för bevarandet av kulturarvet. Ortsstruktur, arbetsresor och energiförbrukning : förändringar i bebyggelsestrukturen och energikonsumtionen vid arbetsresor belysta med exempel från västra Sverige = [Settlement structure, work-trips and energy consumption : changes of the settlement str Naturvården i regional och lokal planering : geografiska studier med exempel från Göteborgsregionen och övriga delar av de västsvenska länen = Nature conservancy in regional and local planning : geographical studies with examples from the Gothenburg area ”En grundförutsättning för transportsystemets utveckling bör vara samhällsplanering, styrmedel, drift och underhåll, reinvestering och trimning av transportsystemet. På toppen kan sedan läggas investeringsåtgärder som utökar kapaciteten i II. Gu, ZH., Wennersten, R. (2009, 2017 redaction) A study about Ch inese developing strategies to energy efficient housing development in an architect’s perspective, combined with Swedish experiences and Game Theory. Civil Engineering and Environmental Systems 26(4): 323-338. samhällsplanering, havs- och miljövård.