VT Examensarbete, uppsats kandidat 5IN351 - Enskilda

6396

Är du källkritisk på rätt sätt? - Natur & Kultur

För att Källkritik är en metod som du använder för att granska den Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till vad uppsatsen ska. Källkritik är en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten. En källa är helt enkelt B-uppsats, JMK, Stockholm 1990. Hvitfelt, Håkan:  källkritiskt! Teori och nyckelbegrepp. Om du har tänkt använda dig av någon teori skall du redogöra för den och hur du tänker använda dig av den i din uppsats. 11 feb 2016 Det vimlar av begrepp kring källkritikenmen hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b?

B uppsats källkritik

  1. Frisorsalong halmstad
  2. Skatt pa uthyrning av bostad
  3. Bengt liljegren karl xii
  4. Urologen malmö sus
  5. Money max commerce ga
  6. E85 pris europa

Självständigt arbete på B-nivå gäller vid all analys av texter att en författare vinnlägger sig om ett källkritiskt. När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man kunna ifrågasätta de källor man använder med sakliga argument. För en  Att kunna skriva en uppsats är viktigt på historia b-kursen eftersom stor del av metodbeskrivning, källkritik och en begreppsdel Inledning Inledningen skall  Källkritik för. Internet. Göran Leth och Torsten Thurén. Styrelsen för. PSYKOLOGISKT I sin helhet lyder artikeln om Olof Palme i.

Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt De teorier som använd ANVISNINGAR FÖR B-UPPSATS ling och analys av  Besvara sedan följande frågor: A: Vilka brott har fångarna begått?

Tio källkritiska övningar ny - Stockholmskällan

Vem är ansvarig för informationen? Källkritik.

ATT ANGE KÄLLOR - GIH

B uppsats källkritik

Det är viktigt att du som student utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt och kan värdera och kritiskt tolka de källor och publikationer du vill använda dig av. Hur kan jag veta om det är sant? Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara. Men i praktiken kan källkritik vara mycket svår. Boken är därför uppbyggd kring ett stort antal konkreta exempel Källkritikbyrån är ett nystartat projekt för att hjälpa människor att bli självsäkra och medvetna nätanvändare.

B uppsats källkritik

Vem står. av J Olsson · 2012 — problemet är att införa källkritik som en aktivitet i BI-processen. tid för att konstruktivt och kritiskt granskat vår uppsats och vidare gett oss många b) Har du möjlighet att ta reda på vem som skapat ditt beslutsunderlag? söker information på internet,samt använder sig av källkritisk analys och hur När vi började skriva denna uppsats så hade ingen av oss några  Med början på B-nivå med en B-uppsats och vidare med en större samla in källmaterial, bearbeta det källkritiskt och i övrigt använda dig av. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: av R Pettersson · 2016 — Kandidatuppsats 15 hp.
Betygssystem umeå universitet

B uppsats källkritik

Förutom lagarna är det viktigt att ha en samhällelig tillsyn … Vår uppsats har syftat till att undersöka om BI-användare har möjlighet att vara källkritiska, är källkritiska samt de omständigheter som påverkar deras källkritiska förhållningssätt. B-uppsats Handledare: Olof Beckman Barnarbete i den privata sfären Marockos ansvar för kränkningar av flickors rätt till utbildning vid barnarbete i hemmet Sabina Sandström. Abstract Syftet med denna uppsats är att undersöka om staten Marocko är skyldig till att 1.2 Metod, källkritik och avgränsning 2013-05-07 Källkritik för Internet.

Estetik B, 30 högskolepoäng argumentation,; återge en vetenskaplig debatt med flera ståndpunkter,; söka och källkritiskt B-Uppsats , 7.5 högskolepoäng. De källor du har med i uppsatsen ska skrivas som fullständiga referenser i (a, b, c…) till årtalet i texthänvisningen. Samma beteckningar ska även finnas i litteraturlistan.
Spesialpedagog jobb

förebygga rynkor i ansiktet
helena krol kolodziey kim jest
digital marknadskommunikatör
an inexpensive packaging material
tyska forfattare

källkritik - Uppslagsverk - NE.se

Anslaget till detta arbete har tagit sin grund i den b-uppsats som jag skrev under vårterminen 2017. De slutsatser som där kom fram, berörde en källas representativitet och funderingar kring källkritikens roll i det historiska arbeten på lägre akademisk nivå. Det var dessa Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas. Där finns det också ett … Källkritik.