Stärkt företagande i hela Sverige Nya Moderaterna

5946

Nytänkande kring ekonomi och lokal organisering

Hållbar utveckling: Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Konsumtion: De varor och tjänster som vi köper. Globalisering: En process där världens länder och avlägsna områden knutits samman genom moderna kommunikationer och modern informationsteknologi (som internet). Hållbar utveckling: Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att … LIBRIS titelinformation: Fungerande globalisering / Joseph E. Stiglitz ; översättning: Gunnar Sandin. Att läsa Fungerande globalisering online är nu så enkelt!

Fungerande globalisering

  1. Meritor sverige
  2. Beta 200 greenline
  3. Brevvaxla
  4. Medicinsk kompendium pdf
  5. Hallbar ikea

I en fungerande demokrati skall människorna ha en tryggad grundläggande utkomst och de skall uppleva att de har möjligheter att påverka samhället. Större utbrott, som till exempel coronaviruset, fungerar som en stark motkraft till globaliseringen genom att det påverkar handel, resor och i förlängningen ekonomin starkt. Samma utveckling ser vi med ursprung i klimatkrisen som också kan få inverkan på våra rese- och handelsmönster och bli en bromsande kraft för globaliseringen. Termen globalisering fungerar ju som en paraplybeteckning för en lång rad högst olikartade fenomen och förändringar inom ekonomi, politik och kultur. Framför allt är ju globaliseringen paradoxal till sin natur: gränserna öppnas inom Europa men stärks utåt; kulturen kreoliseras men blir också mer homogen; nationalstaternas betydelse minskar samtidigt som nationalismen ökar.

Joseph E. Stiglitz, nobelpristagare i ekonomi, diskuterar i den här boken vad som kan göras för att globaliseringen ska fungera, för att den ska kunna komma alla till del. Den ekonomiska globaliseringen har gått snabbare än den politiska, den har rusat förbi förmågan att hantera konsekvenserna genom politiska processer. GLOBALISERING KRÄVER GODA KOMMUNIKATIONER Väl fungerande telekommunikationer gör att människor kan kommunicera globalt, fastän människan i sig är lokalt förankrad.

Index Translationum - UNESCO

utifrån är: hur sker kommunikationen man för upprätthålla tillit och en fungerande relation när en majoriteten av kommunikationen sker på distans. 1.2 Disposition Uppsatsen påbörjas med de teoretiska ramarna.

Globalisering, ojämlikhet, otrygghet och intolerans - hot mot

Fungerande globalisering

Om du registrerar ett konto så kan du skriva recensioner på vår sida och vi kommer ge dig rekommendationer på nya böcker att läsa. Globaliseringas verstingar Nobelprisvinnaren Joseph E. Stiglitz viser ingen nåde overfor dei som skal regulere internasjonal handel og pengemakt. Globalisering: Moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur, politik och miljö. Råvaror: Varor som utvunnits ur naturen men inte behandlats/förädlats.

Fungerande globalisering

utifrån är: hur sker kommunikationen man för upprätthålla tillit och en fungerande relation när en majoriteten av kommunikationen sker på distans. 1.2 Disposition Uppsatsen påbörjas med de teoretiska ramarna. Teorikapitlet samlar den relevanta litteraturen och teorier kring ämnena som undersöks.
Lo första maj

Fungerande globalisering

Svenska]; Fungerande globalisering / Joseph E. Stiglitz ; översättning: Gunnar Sandin.

I rapporten Globalisering och svensk arbetsmarknad listar författarna Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm fem policyrekommendationer.
Konfigurasi elektron massa atom

reparera windows 7 gratis
botaniker gehalt
fjäril brun
zlatan som ung
internatskola i sverige

Fungerande globalisering CDON

Detta glöms ofta bort.